• Kan ik als particulier ook producten of diensten afnemen?

  Voor de particuliere klantgroep is het mogelijk om rechtstreeks een product of dienst af te nemen. Ook kunnen we de werkzaamheden aan de houten geveldelen van uw woning volledig in uitvoering nemen, zodat u op een adres uw vraag kwijt kunt. Wel zo makkelijk!

 • Wat gebeurd er als ik het contactformulier op de website invul?

  Als u nieuwsgierig bent geworden naar onze producten of diensten helpen we u graag verder door het contactformulier in te vullen. Toch een beetje voorzichtig geworden?

  Als u het contactformulier invult, ontvangen wij deze in onze mailbox aanvraag@demol.nl. We bestuderen uw vraag op volledigheid van gegevens en of uw aanvraag geheel duidelijk is. Mochten hier nog vragen over bestaan zullen we contact met u opnemen, indien bekend beoordelen we met onze producten en diensten kunnen voldoen aan de aanvraag.

  Bij positieve beoordeling mag u van ons binnen 10 werkdagen na aanvraag een vrijblijvende offerte ontvangen.

  Hopelijk heeft dit de twijfels weggenomen van het invullen contactformulier en zien we uw (aan)vraag graag tegemoet!

 • Hebben jullie een service dienst?

  We zijn ingesteld op het vervaardigen van nieuwe onderdelen betreffend het houten gevelelement, ter vervanging van kapotte onderdelen. Hierbij te denken houtrot reparatie aan het kozijn i.c.m. nieuwe kozijnstijl, vervangen bestaand raam/ deur voor een nieuw raam of deur, vervangen compleet kozijn of vernieuwen houten boeidelen.

  Bij calamiteiten aan een kozijnonderdeel of breuk glas, wat op kort termijn opgepakt dient te worden verwijzen we u graag naar Rijk Groep of Roegiers Glas

 • Hebben jullie een 24-uurs service dienst?

  We zijn niet ingesteld op het verlenen van 24-uurs service op houten kozijnonderdelen

  Bij calamiteiten aan een kozijnonderdeel of breuk glas verwijzen we u graag door naar Rijk Groep of Roegiers Glas

 • Wat is HOUT100% ?

  Een product met het HOUT100%-zekerheidslabel is altijd uit duurzaam hout vervaardigd en van de hoogste kwaliteit. Om dit te bewijzen worden er strenge controles uitgevoerd, die inzichtelijk zijn en te gebruiken voor dossiervorming.

  Om hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen, voert HOUT100% vier controles uit verspreid over het gehele bouwproces: een fabriekscheck, een bouwplaats inspectie, een opleveringscheck en een onderhoudscheck.

  Meer weten over, klik op HOUT100%

  Timmerfabriek De Mol B.V. is HOUT 100% gecertificeerd

 • Wat is KOMO-keurmerk ?

  Het KOMO-keurmerk staat voor kwaliteit. Producten en bouwprocessen met een KOMO-keurmerk worden objectief getoetst en gekeurd door onafhankelijke deskundigen. Met KOMO weet je het zeker; dit is kwaliteit zoals beloofd!

  Meer weten over, klik op KOMO-keurmerk

  Timmerfabriek De Mol B.V. is KOMO gecertificeerd

 • Wat is STIP-keurmerk ?

  Een STIP-bedrijf koopt uitsluitend verantwoord geproduceerd hout en verkoopt dat dus ook.

  STIP erkent de volgende door TPAC goedgekeurde CoC-systemen: FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Mix ≥70%, FSC Recycled Credit, FSC Recycled ≥70%, ≥ 70% PEFC gecertificeerd, 100% PEFC origin, Keurhout duurzaam level 1 en 2, MTCS en STIP

  Meer weten over, klik op STIP

  Timmerfabriek De Mol B.V. is STIP gecertificeerd

 • Wat is SKH ?

  SKH certificeert producten, processen en personen voor bedrijven en organisaties binnen de aandachtsgebieden bouw, bosbouw, veiligheid en industrie.

  Of een product, proces of persoon inderdaad aan de gestelde eisen voor certificatie voldoet, moet worden getoetst door een onafhankelijke, deskundige specialist. Het is noodzakelijk dat deze specialist geaccrediteerd* is voor de testwerkzaamheden die hij uitvoert, óf specifiek is geautoriseerd door SKH.

  Meer weten over, klik op SKH

  Timmerfabriek De Mol B.V. is SKH gecertificeerd

 • Wat is NBvT ?

  De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (De NBVT) is een branchevereniging die er primair is voor haar leden, die krachten bundelt en belangen behartigt. De NBVT ondersteunt haar leden op het gebied van marketing, advies, netwerken, innovatie, normering en regelgeving, milieu, techniek, personeel en organisatie. Gezamenlijk met haar leden werkt de NBVT aan het verder vergroten van het marktaandeel van houtproducten t.o.v. andere materialen. De NBVT helpt bij het uitdragen van de toegevoegde waarde van de producten die de leden maken en de deskundigheid van het personeel van de leden.

  Meer weten over, klik op NBvT

  Timmerfabriek De Mol B.V. is NBvT-lid

 • Wat is KVT ?

  KVT staat voor Kwaliteit van houten gevelelementen.

  Een eindproduct op basis van de KVT voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de BRL 0801 Houten gevelelementen en daarmee aan het Bouwbesluit. De KVT vormt de basis voor de, op grond van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR 305/2011/EU), aan te brengen CE-markering en af te geven Prestatieverklaring.

  Meer weten over, klik op KVT

  De KVT is een uitgave van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie, NBvT

 • Wat is BRL ?

  Een beoordelingsrichtlijn (BRL) is een document dat informatie bevat voor de beoordeling van een bepaald product, bouwproces, of dienst. De opgenomen eisen kunnen betrekking hebben op zowel het privaatrecht (kwaliteitseisen van de markt) als het publiekrecht (eisen van de overheid). Een BRL is dan ook de basis voor de afgifte en het behoud van een certificaat

  Voor de timmerindustrie hanteren we de BRL 0801 Houten gevelelementen

  Meer weten over, klik op BRL0801 Houten gevelelementen

 • Wat is WKB ?

  De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) is ingegaan op 1 januari 2024. Met de komst van de wet komt de verantwoordelijkheid voor een bouwproject volledig bij de aannemer te liggen. De focus verschuift van de vergunning vooraf naar het voldoen aan de kwaliteitseisen tijdens én na het bouwproces. Als aannemer moet je dus volledig inzichtelijk maken en vastleggen dat een project voldoet aan het Bouwbesluit 2012

  Meer weten over, klik op Bouwbesluit

 • Wat is FSC ?

  De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud van bossen en verantwoord bosbeheer wereldwijd. Verantwoord bosbeheer omvat meer dan alleen houtkap, het houdt ook rekening met het sociale en economische welzijn van werknemers en lokale gemeenschappen, en transparantie en inclusiviteit bij besluitvorming.

  Meer weten over, klik op FSC

  Timmerfabriek De Mol B.V. is FSC gecertificeerd

 • Verdwijnen er bossen door houtkap voor houten kozijnen ?

  Wij snappen dat veel mensen aan ontbossing denken bij houten kozijnen. Maar gelukkig is dat niet het geval, in tegendeel. Al het hout dat onze timmerfabrieken gebruiken, komt uit duurzaam beheerde bossen. Hier worden bomen geplant die tijdens hun groei veel CO2 opnemen. Zodra ze volgroeid zijn worden ze gekapt en wordt in de plaats van een nieuwe boom geplant.

   

  Bij Timmerfabriek De Mol B.V. wordt alleen hout wat onder Stip certificering valt verwerkt

 • Wat wordt bedoeld met een duurzaam beheerd bos ?

  Hout mag pas duurzaam worden genoemd als het uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is. Bij duurzaam bosbeheer wordt het hout op een verantwoorde manier geoogst, zodat alle bosfuncties behouden blijven. Dit houdt in dat het gebruik van bosproducten geen gevaar oplevert voor de duurzame instandhouding van het bos. Het bos krijgt de tijd weer bij te groeien en te herstellen. Ook de arbeidsomstandigheden van bosarbeiders en de rechten van de bewoners van het bos zijn een belangrijk onderdeel van duurzaam bosbeheer. Door middel van boscertificering wordt aangetoond dat het bos duurzaam wordt beheerd.

  Bij Timmerfabriek De Mol B.V. wordt alleen hout wat onder Stip certificering valt verwerkt

 • Welke houtsoorten worden toegepast voor kozijnen ?

  Bij Timmerfabriek De Mol B.V. passen we diverse houtsoorten toe uit verschillende continenten van de wereld en is vooral afhankelijk van de vraag klant, bereikbaarheid in de markt en de toe te passen situatie. De meest gebruikte houtsoorten zijn:

  Meranti, Iroko, Red Grandis, Sapeli, Accoya, Grenen, Finti & Eiken.

  Voor meer specificaties, kijk ook eens bij onze toeleveranciers Koninklijke Dekker, Houthandel van Dam en Propex Timber BV 

  Bij Timmerfabriek De Mol B.V. wordt alleen hout wat onder Stip certificering valt verwerkt

 • Hoe herken je duurzaam hout ?

  Je herkent duurzaam hout aan de FSC-, PEFC-, MTCS-, Keurhout- en STIP-keurmerken. Deze keurmerken zorgen ervoor dat bossen door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Verantwoord bosbeheer staat voor bescherming van het leefgebied van planten en dieren, en respect voor de rechten van lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten mét behoud van het bos. Dit hout wordt vervolgens tot aan de consument gevolgd, wat herkenbaar is aan het keurmerk.

  Bij Timmerfabriek De Mol B.V. wordt alleen hout wat onder Stip certificering valt verwerkt

 • Wat wordt bedoeld met gemodificeerd hout ?

  Gemodificeerd hout is hout dat met een thermische warmtebehandeling wordt verwarmd in een zuurstofarme ruimte. Door deze behandeling verandert de celstructuur van het hout. Hier komen overigens geen chemische middelen aan te pas, waardoor het proces milieuvriendelijk is.

 • Wat wordt bedoeld met geoptimaliseerd hout ?

  Geoptimaliseerd hout is hout dat is samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige korte lengtes hout. Deze lengtes worden gevingerlast en verlijmd tot een langere lengtes en uitgeleverd in verschillende kopmaten. Het grote voordeel is dat er weinig hout afval ontstaat en een constante kwaliteit gegarandeerd kan worden.

 • Wat wordt bedoeld met U-waarde ?

  De U-waarde is een isolatiewaarde en drukt de hoeveelheid warmte uit die in de tijd per m2 en per graad tempratuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een kozijn of glas doorgelaten wordt. De U-waarde van glas (Ug) van standaard HR++ glas is 1,1 W/(m2K). Hoe lager de u-waarde, hoe beter het glas is geïsoleerd.

 • Wat wordt bedoeld met binnen- of buitensponning ?

  Kozijnen worden voorzien van een rechthoekige uitgefreesde gedeelte ook wel een sponning genoemd. Dit is benodigd voor het toepassen van vast glas, een raam of een deur.

  Bij kozijnen uitgevoerd met een sponning aan de binnenzijde, wordt het glas of draaiende deel aan de binnenzijde gemonteerd, wat betekent dat het het raam- of de deur de woning naar binnen draait.

  Bij kozijnen uitgevoerd met een sponning aan de buitenzijde, wordt het glas of draaiende deel aan de buitenzijde gemonteerd, wat betekent dat het het raam- of de deur de woning naar buiten draait.

  Kozijnen met een draaikiep raam hebben altijd een sponning aan de binnenzijde, omdat een draaikiep raam altijd naar binnen opengaat. Ook wel een draaikiep sponning genoemd.

 • Wat wordt bedoeld met glassponning ?

  Een glassponning is een rechthoekige infrezing in een kozijn, raam of deur, dat voorzien wordt van vast glas. Deze infrezing wordt een sponning genoemd en is bedoeld om het glas in te plaatsen. Er wordt een aanslag gecreëerd waar het glas tegenaan wordt geplaatst.

 • Wat wordt bedoeld met binnen- of buiten beglazing ?

  Binnen beglazing is beglazing waarbij de glasruiten aan de binnenzijde van het kozijn, raam en/of deur worden geplaatst. De sponning zit dus aan de binnenzijde.

  Bij buitenbeglazing wordt het glas en de glaslatten van buitenaf geplaatst. De sponning zit dan ook aan de buitenzijde.

  Technisch en esthetisch is binnen beglazing het beste. Ook qua veiligheid (inbraak) is het raadzaam binnen beglazing toe te passen. Glaslatten kunnen immers niet van buitenaf verwijderd worden! Technisch is het beter omdat glaslatten aan de buitenzijde kwetsbaar zijn voor vochtschade.

 • Wat wordt bedoeld met plakroeden ?

  Plakroeden zijn houten latten, die in het aanzicht verticaal en- of horizontaal voor een glasvakverdeling zorgen. Met behulp van speciale glasband worden deze op het glas geplakt en vervolgens strak afgekit.

  De meest voorkomende breedte van plakroeden zijn 33 of 60 mm

 • Wat wordt bedoeld met Wieners Sprossen ?

  Wieners Sprossen zijn aluminium afstandhouders in isolerend glas. De afstandhouders zijn geplaatst tussen twee glasbladen, ook wel de spouw genoemd. Met de afstandhouders kan een vakverdeling gemaakt worden in een ruit. Deze vakverdeling wordt aan de binnen- en buitenkant voorzien van plakroeden. Hiermee ontstaat een authentieke uitstraling aan beglazing, terwijl er tegelijkertijd een goede isolatie is, omdat de glasbladen één geheel vormen.

  De meest voorkomende breedte van Wieners Sprossen zijn 24 of 30 mm

 • Hoe ontstaat condens aan de binnen- of buitenzijde van een ruit ?

  Condens binnenzijde

  Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Bij isolerende beglazing is dit risico kleiner dan bij enkelglas. Het is echter ook afhankelijk van de situatie. Condensvorming aan de binnenzijde kan men voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u bestaande beglazing vervangt, dient u goed te kijken naar de mogelijkheden om te ventileren.

  Condens buitenzijde

  Condensvorming aan de buitenzijde ontstaat eveneens bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Isolerende beglazing heeft een glasblad aan de binnen- en buitenblad. Het glasblad aan de binnenkant staat in contact met het binnenklimaat. Dat aan de buitenkant met de buitentempraturen. Het komt maar in een beperkt aantal situaties voor en is (net als bij condens op een autoruit) niet te voorkomen. De kans op condensvorming is het grootst in de ochtenduren van het (vroege) voor- en najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Bij isolerende beglazing met een goede warmte-isolatie is het warmteverlies door het glas beperkt en blijft de buitenruit relatief koud, waardoor de kans op condens op het glas groter is. Hoe beter de warmte-isolatie van de beglazing, hoe groter die kans. Condens aan de buitenzijde is dus in wezen een bewijs dat het glas “werkt”.

   

  De ruit droogwrijven heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, kan de condens terugkomen.

 • Wat is de levensduur van een houten kozijn ?

  Houten producten of constructies kunnen oneindig lang mee en zijn daarmee duurzaam te noemen. Kijk maar eens om je heen; de oudste monumentale panden van 100 jaar en ouder bevatten namelijk ook allemaal houten kozijnen en deuren. Met hout kan zeer duurzaam worden gebouwd, hierbij is het van belang dat de houtsoort en houtkwaliteit goed op elkaar worden afgestemd.

  De levensduur van kozijnen is vanzelfsprekend afhankelijk van meerdere factoren. Wie hardhouten kozijnen in een pand plaatst, kan er makkelijk 40 tot 75 jaar van genieten. Gemodificeerd hout kan bij goed onderhoud wel 80+ jaar mee.

 • Welke kleuren kan ik toepassen op houten buitenkozijnen ?

  Voor buitenkozijnen, ramen en deuren adviseren wij een kleur te kiezen die past bij de situering (oriëntatie ten opzichte van zon, weer en wind) en weersbelasting. Een kozijn, raam of deur met een donkere kleur en een zware weersbelasting heeft een hoger onderhoudsinterval en kan de goede werking van een deur nadelig beïnvloeden. Het is in dit geval aan te raden een lichtere kleur te kiezen met als voordeel een lager onderhoudsinterval.

 • Hoe vaak moet ik houten kozijnen schilderen ?

  Over schilderen hoef je je niet druk te maken. Er bestaan tegenwoordig hele goede duurzame (water gedragen) verven, die het milieu niet aantasten én tot wel 15 jaar blijven zitten voordat schilderen nodig is. Als je daarnaast bedenkt dat hout bij goed onderhoud makkelijk 80 jaar meegaat en kunststof ‘slechts’ 30 jaar, heb je eigenlijk bij hout het minste werk.

 • Zijn houten kozijnen duurder dan kozijnen van andere materialen ?

  Zelfs met de gestegen houtprijzen blijkt hout nog steeds de voordeligste keuze te zijn. Als je kijkt naar de kosten van houten kozijnen, moet je verder kijken dan alleen de kosten van de aanschaf. Ook onderhoud, reparatie en levensduur spelen een belangrijke rol in het totaalplaatje.

 • Wie zijn de klanten van Timmerfabriek De Mol?

  We proberen een fabrikant te zijn die voor iedereen (laagdrempelig) bereikbaar is, waarbij we de samenwerking onderscheiden in verschillende klantgroepen. Zo heeft iedere klant zijn eigen wensen en behoeftes en proberen wij deze zoveel mogelijk in te vullen.

  Klantgroepen:

  • Architecten
  • Aannemer- en of bouwbedrijf
  • Klusbedrijf- en ZZP
  • Overheid & Woningcorporaties
  • Particulieren

Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op.